J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Gminna Biblioteka
Publiczna
Poświętne 21A
18-112 Poświętne
tel: 504 926 534
e-mail: 
gbp.poswietne@wp.pl
------------------------
Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek
8.00 - 16.00

piątek
10.00 - 18.00

BIBLIOTEKA W LICZBACH

2016 r.

DĘBOWE OPOWIEŚCI

Informacje
Promocja
Utwory
Ilustracje

LINKI

 
 
Licznik odwiedzin


 
KLAUZULA INFORMACYJNA PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
06.06.2018.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO")  informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem

18-112 Poświętne 21A

NIP 96601537227;

2.    Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem wyznaczyła Panią Monikę Choińską na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod.gbp.poswietne@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, w celach statystycznych, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania statusu czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.  (tj. do czasu rezygnacji ze statusu czytelnika, lub wykreślenia z listy czytelników – pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: danych identyfikacyjnych: nazwisko, imię, rok urodzenia, PESEL oraz adresowych i kontaktowych;

6.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca zintegrowanego informatycznego systemu bibliotecznego, operatorzy pocztowi oraz organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;

7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

9.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem;

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

 

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws