J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Gminna Biblioteka
Publiczna
Poświętne 21A
18-112 Poświętne
tel: 504 926 534
e-mail: 
gbp.poswietne@wp.pl
------------------------
Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek
8.00 - 16.00

piątek
10.00 - 18.00

BIBLIOTEKA W LICZBACH

2016 r.

DĘBOWE OPOWIEŚCI

Informacje
Promocja
Utwory
Ilustracje

LINKI

 




 




Licznik odwiedzin


 
Misja PDF Drukuj Email
Wpisał: Wiesława Kruszewska   
25.01.2009.
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem jest instytucją publiczną istniejącą dla społeczeństwa, jej misją jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminy Poświętne oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Misję tę Biblioteka realizuje poprzez zadania szczegółowe, takie jak:

  • Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi  niepełnosprawnych.

  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 
  • Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 
  • Udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych.
 
  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 
  • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
  • Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień.
 
 
 
 
 
 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws