J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws

KONTAKT

Gminna Biblioteka
Publiczna
Poświętne 21A
18-112 Poświętne
tel: 504 926 534
e-mail: 
gbp.poswietne@wp.pl
------------------------
Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek
8.00 - 16.00

piątek
10.00 - 18.00

BIBLIOTEKA W LICZBACH

2016 r.

DĘBOWE OPOWIEŚCI

Informacje
Promocja
Utwory
Ilustracje

LINKI

 
 
Licznik odwiedzin


 
Historia PDF Drukuj Email
Wpisał: Wiesława Kruszewska   
25.01.2009.

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienie przed drugą wojną światową.

Biblioteka została powołana w 1950 roku przez władze gminne, po ustanowieniu Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi i nosiła nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem, a w 1954 roku, po utworzeniu gromad, przemianowana została na Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Poświętnem oraz włączona do krajowej sieci bibliotecznej. Dekret stworzył podstawy prawne do jej funkcjonowania oraz gwarantował byt materialny. W myśl dekretu, gminne biblioteki publiczne miały obsługiwać czytelników na obszarze gminy, tworząc w miarę potrzeby, odpowiednio zorganizowane oddziały, czyli filie i punkty biblioteczne na terenie gromad w taki sposób, aby wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do księgozbiorów zarówno własnej biblioteki, jak i innych bibliotek, czyli właściwych danemu terenowi bibliotek powiatowych i wojewódzkich. Zadaniem bibliotek gminnych była również współpraca ze wszystkimi działającymi na obszarze danej gminy bibliotekami oraz instytucjami służącymi upowszechnianiu kultury.

Pierwszą siedzibą biblioteki był lokal o powierzchni 20 m² w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w Poświętnem, usytuowanym w centrum miejscowości. Gromadzenie zbiorów w bibliotece publicznej w gminie Poświętne zapoczątkował dar w postaci pięciuset książek, otrzymanych od Ministerstwa Oświaty, a przekazanych za pośrednictwem Biblioteki Powiatowej w Łapach, na rozpoczęcie działalności. Pierwszą zarejestrowaną pozycją w księdze inwentarzowej księgozbioru, której nadano numer 1, była książka Petera Henry’ego Abrahamsa Murzyn w kopalni złota wydana w 1949 roku, a najstarszy zachowany w bibliotece wolumen to Dzieje świecy Michaela Faradaya wydany w 1948 roku i wpisany do księgi inwentarzowej numer 1 pod pozycją 108 .

W skład powojennej biblioteki publicznej w Poświętnem weszło dziesięć punktów bibliotecznych, które mieściły się w miejscowościach: Dzierżki, Grochy, Józefin, Kamińskie Jaśki, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Łukawica, Marynki i Pietkowo, które wspomagały bibliotekę macierzystą w krzewieniu wiedzy i upowszechnianiu czytelnictwa na obszarach wiejskich, zgodnie założeniami dekretu, który zapewniał dostęp do bibliotek wszystkim mieszkańcom.

W celu rozszerzenia zasięgu czytelniczego oraz zwiększenia i ułatwienia dostępności do zbiorów bibliotecznych jak najszerszej rzeszy lokalnej społeczności oraz umożliwienie współpracy ze szkołami w terenie, utworzono w 1975 roku dwie filie biblioteczne: w Brzozowie Starym i Pietkowie (wcześniej istniał tam punkt biblioteczny), zlokalizowane w pobliżu szkół podstawowych oraz dziewięć kolejnych punktów, wspomagających pracę wymienionych filii, mieszczących się we wsiach: Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Chrzczonki, Wilkowo Stare, Liza Stara i Liza Nowa.

Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książkę, Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem prowadziła różnorodne formy pracy z czytelnikiem, głównie dziecięcym. Działania biblioteki w tym zakresie koncentrowały się głównie na przeprowadzaniu konkursów, lekcji bibliotecznych, wieczorów baśni oraz wystaw. Odbywały się również wycieczki uczniów klas młodszych do biblioteki, których celem było zapoznanie dzieci z księgozbiorem, katalogami oraz specyfiką pracy biblioteki publicznej.

Przez wszystkie lata swojej działalności biblioteka borykała się także z trudnymi warunkami lokalowymi. Księgozbiór mieścił się zazwyczaj w prywatnych domach o małej powierzchni użytkowej. W latach siedemdziesiątych biblioteka została przeniesiona do lokalu o powierzchni 39 m², który usytuowany był w pobliżu szkoły podstawowej, co spowodowało wzrost liczby czytelników. W latach osiemdziesiątych nastąpiły kolejne trzy przeprowadzki, co spowodowało znaczne zubożenie zbiorów z powo-du zniszczenia książek podczas transportu. Zmiany lokalu wywarły negatywny wpływ również na pracę biblioteki, gdyż z tego powodu była ona często nieczynna.

Reforma administracyjna z 1973 roku, likwidując gromady, spowodowała zmianę nazwy biblioteki, którą przemianowano na Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem.

Od początku istnienia biblioteki pracowali:

Aleksandra Perkowska 1950 - 1960
Zofia Wasilewska 1960 - 1961
Wiktoria Przybylska 1962 - 1982
Maria Gołębiewska 1983 - 1987
Marianna Cieśluk 1988 - 1989
Wiesława Kruszewska 1990 - do chwili obecnej
Katarzyna Pietryńczak 2005 - do chwili obecnej

 
 
 
 

 

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws